سازمان تاکسیرانی اراک


30

گامي مهم در راستاي سلامت رانندگان تاكسي شهر اراك

گامي مهم در راستاي سلامت رانندگان تاكسي شهر اراك
گامي مهم در راستاي سلامت رانندگان تاكسي شهر اراك
سرپرست سازمان تاكسيراني شهرداري اراك اعلام كرد: با توجه به آلودگي شهر اراك و هم‌ چنين ساعات كاري رانندگان كه بيش از 12 ساعت در روز فعاليت دارند و بالطبع كم تحركي آن ‌ها بر آن شديم تا با انجام يكسري آزمايش‌ از وضعيت سلامت رانندگان تاکسی باخبر شويم.
رضا علينقي ‌پور ادامه داد: در همين راستا با رايزني ‌هاي صورت گرفته با شركت محيط پالايش آريا، رانندگانی كه بيش از 7 سال سابقه فعاليت دارند جهت انجام آزمايشات خوني به آزمايشگاه مجري امر معرفي شدند.
وی گفت: تعداد 50 نفر از تاكسيرانان كه داراي شرايط فوق الذكر بودند به آزمايشگاه معرفي و پس از دريافت جوابيه آزمايش‌ ها نتيجه مطلوبي از وضعيت جسمي رانندگان بدست آمد.
سرپرست سازمان تاكسيراني شهرداري اراك تصريح كرد: هزينه انجام آزمايش ‌هاي صورت گرفته بصورت رايگان است.
وی گفت: طی این آزمایش ‌ها این نتیجه حاصل گشت که بيش از 80 درصد از رانندگان ناوگان عظيم حمل و نقل درون شهري سازمان تاكسيراني شهر اراك از صحت و سلامت مطلوبي برخوردار مي ‌باشند.
علينقي ‌پور در خاتمه از زحمات دكتر ملكي‌ مدير عامل محترم شركت محيط پالايش آريا تقدير و تشكر نمود.
امتیازات:: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (346)
کد خبر: 1413